درباره ما

کارگزاری رسمی 120 تامین اجتماعی
درسال 1387 شروع به فعالیت نموده و مفتخر است در طول این سال ها تلاش نموده که خدمات شایسته ای به خانواده بزرگ تامین اجتماعی ارائه نماید.
تمامی خدمات این کارگزاری به صورت :
   1-  پیک
   2- واتساپ  09370010088
   3- مراجعه حضوری ارائه می گردد
  خدمات قابل ارائه در این کارگزاری به چهار دسته :
   1 - بیمه شده گان 
   2 - کارفرمایان
   3 - بازنشستگان و بازماندگان
   4 - و حتی افرادی که ارتباط بیمه ای با تامین اجتماعی ندارند
    تقسیم می شود .